Terugblik op de raadsvergadering van 26 maart 2015

18 apr 2015 - De VVD heeft in de raadsvergadering een aantal vragen gesteld die belangrijk zijn voor de bedrijvigheid van Winterswijk. Tijdens een overleg van centrumondernemers is gebleken dat er op drukke dagen in ons koopcentrum nog steeds een tekort aan parkeergelegenheid is. De VVD heeft in de raadsvergadering het college gevraagd of de braakliggende terreinen in en rondom het centrum geschikt zijn voor de functie van tijdelijke parkeervoorziening. Uitgangspunt voor de VVD is wel dat dit mogelijk moet zijn tegen geringe kosten. De Wethouder heeft hierop toegezegd dat hij op korte termijn een onderzoek laat uitvoeren of hiermee de wens van de ondernemers ingevuld kan worden.LEES VERDER

Actualiteit Johan Houwers

20 mrt 2015 - De VVD Winterswijk heeft kennisgenomen van de keuzes van haar ex lid dhr. Johan Houwers.
Zij wil aan haar leden en kiezers duidelijk maken dat de VVD Winterswijk zich distantieert van de keuze die Johan Houwers heeft gemaakt.
De VVD Winterswijk onderschrijft het standpunt van de VVD. Het feit dat Johan Houwers als onafhankelijk Tweede Kamerlid een zetel gaat innemen in de Tweede Kamer van de VVD vindt de VVD Winterswijk onbegrijpelijk.  Inmiddels heeft de  VVD de heer Houwers geroyeerd als lid.LEES VERDER

Terugblik op de raadsvergadering van 26 februari

14 mrt 2015 - Tijdens het vragenhalfuurtje heb ik namens de VVD aandacht gevraagd voor de pilot Collectief Particulier Opdrachtgeverschap – Huren. Met deze pilot wordt bezien of het mogelijk is om met meerdere mensen een boerderij te kopen, die te verbouwen tot meerdere woningen, om deze daarna onder te brengen in een coöperatie waarvan de bewoners aandeelhouder zijn. Op deze manier hopen zij op een betaalbare manier buitenaf te kunnen wonen.LEES VERDER

Geslaagde tweede zorgavond VVD Winterswijk

6 feb 2015 - Maandag 2 februari jongstleden organiseerde de VVD Winterswijk voor het tweede jaar op rij een zorgavond, dit maal met het thema Zorg Dichtbij. De eerste zorgavond in maart 2014 was zeer goed ontvangen en heeft concrete resultaten opgeleverd, onder andere in relatie tot drugs- en alcoholmisbruik. De verwachtingen voor deze tweede avond waren dan ook hooggespannen.LEES VERDER

Vacatures bestuur VVD Winterswijk

26 jan 2015 - Wij zijn op zoek naar uitbreiding in ons bestuur.
Ben je een liberaal die politiek georiënteerd is? Heb je tijd om ons te ondersteunen bij onze bestuurlijke taken, dan ben jij misschien degene die wij zoeken.LEES VERDER

meer...


Deze VVD website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid