Inbreng kadernota 2015 VVD Winterswijk

29 mei 2015 - Hieronder kunt u de inbreng lezen van de fractie van de VVD Winterswijk inzake de kadernota 2015. Raadslid Frank Roerdinkholder heeft namens de fractie de inbreng uitgesproken.
U kunt de raadsvergadering tevens hier terugzien: http://winterswijk.raadsinformatie.nl/
Selecteert u dan de vergaderingen op 27 en 28 mei 2015.LEES VERDER

Terugblik op de raadsvergadering van 30 april 2015

15 mei 2015 - De gemeenteraad heeft het plan van aanpak voor de Omgevingsvisie Buitengebied Winterswijk vastgesteld. Voor de VVD is investeren ín het buitengebied in samenwerking mét het buitengebied een heel belangrijk speerpunt. Waarbij wat ons betreft de politiek zich zoveel mogelijk op de achtergrond houdt. Wij zijn dan ook blij met deze eerste stap in de vorm van een plan van aanpak.LEES VERDER

Toekomstbestendig Wonen

5 mei 2015 - Ook in Winterswijk zien wij de laatste maanden gelukkig weer vaker het bord verkocht bij de te koop staande woningen. Een teken dat de woningmarkt weer aantrekt en waardoor er weer enige doorstroming ontstaat.LEES VERDER

Terugblik op de raadsvergadering van 26 maart 2015

18 apr 2015 - De VVD heeft in de raadsvergadering een aantal vragen gesteld die belangrijk zijn voor de bedrijvigheid van Winterswijk. Tijdens een overleg van centrumondernemers is gebleken dat er op drukke dagen in ons koopcentrum nog steeds een tekort aan parkeergelegenheid is. De VVD heeft in de raadsvergadering het college gevraagd of de braakliggende terreinen in en rondom het centrum geschikt zijn voor de functie van tijdelijke parkeervoorziening. Uitgangspunt voor de VVD is wel dat dit mogelijk moet zijn tegen geringe kosten. De Wethouder heeft hierop toegezegd dat hij op korte termijn een onderzoek laat uitvoeren of hiermee de wens van de ondernemers ingevuld kan worden.LEES VERDER

meer...


Deze VVD website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid