Tweede termijn inbreng VVD fractie programmabegroting 2015 - 2018 inclusief krantenartikelen

31 okt 2014 - Gisteren heeft de VVD fractie uitgesproken dat zij zich op hoofdlijnen goed kan vinden in de voorliggende begroting. Wel gaven wij aan aanscherping te willen zien bij vier onderwerpen. Deze zijn:
1. Investeren in de economie;
2. Investeren in wegen;
3. Investeren in gezonde maatschappelijke instellingen; en
4. Investeren in een toekomstbestendige sociale werkvoorziening.LEES VERDER

Eerste termijn inbreng VVD fractie programmabegroting 2015 - 2018

30 okt 2014 - Vandaag en morgen spreken en besluiten wij over de programmabegroting 2015 – 2018 van de gemeente Winterswijk. Dit is de eerste programmabegroting in de nieuwe raadsperiode. Een periode waarin Winterswijks Belang, het CDA en de VVD samen verder willen werken aan en voor onze mooie gemeente. Niet vanuit loze beloften en mooie vergezichten, maar met behulp van concrete doelstellingen en activiteiten om die doelstellingen te bereiken. Deze doelstellingen en activiteiten zijn één-op-één opgenomen in de voorliggende begroting. De VVD fractie is dan ook van mening dat deze begroting een goede reflectie van onze gezamenlijke ambitie vormt en een uitstekend vertrekpunt is voor het komende politieke jaar.LEES VERDER

Inbreng VVD fractie inzake de beleidsplannen decentralisaties sociaal domein

30 okt 2014 - In de afgelopen periode heeft het college ons als raadsleden uitgebreid in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de beleidsplannen decentralisaties sociaal domein. Velen van ons hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt en vele vragen zijn gesteld en beantwoord. De VVD fractie wil dan ook beginnen met uit te spreken dat wij deze zorgvuldige aanpak van het college en de adequate beantwoording door de betrokken ambtenaren zeer waarderen. Alle complimenten daarvoor.LEES VERDER

VVD cursussen najaar 2014

13 okt 2014 - De VVD Winterswijk organiseert dit najaar twee cursussen. Daarvoor kunnen wij nog aanmeldingen gebruiken, dus schrijf je in. Deze cursus is speciaal georganiseerd voor de oost achterhoekse VVD’ers.
De cursus Liberalisme start op 5 november. De tweede cursus dag is op 8 november. De cursus wordt gegeven door Albert Swinkels. Vooral ook nieuwe raadsleden en commissie leden roepen we op om deel te nemen.
De cursus wordt gehouden in het clubhuis van de golfclub Winterswijk, Vredenseweg 150 in Winterswijk Henxel. De kosten van de cursus zijn € 20 per persoon, dit bedrag kan tijdens de eerste cursusavond worden betaald.
5 november aanvang cursus 19.30 uur
8 november aanvang cursus 09.30 uurLEES VERDER

meer...


Deze VVD website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid